Menu Close

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнүн

2016-жылдын 29-декабрындагы

N 706 токтому менен

бекитилген

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында

жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн

жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө
ЖОБО

 

 1. Жалпы жоболор

 

 1. Ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматында жана муниципалдык кызматында конкурс өткөрүүнүн жана кызматка көтөрүлүүнүн тартиби жөнүндө жобо (мындан ары – Жобо) Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын административдик бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурс өткөрүүнүн шарттарын, тартибин жана кызматка көтөрүлүүнүн жол-жоболорун аныктайт.
 2. Административдик мамлекеттик, муниципалдык бош кызмат оруну – бул мамлекеттик жарандык, муниципалдык кызматчы (мындан ары – кызматчы) тарабынан ээленбеген мамлекеттик органдагы, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органындагы штаттык бирдик. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматынын жана муниципалдык кызматынын административдик мамлекеттик, муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө төмөнкү тартипте жүргүзүлөт:

– кызматчынын ишин баалоонун натыйжалары боюнча кызматка көтөрүлүү;

– ушул Жобого ылайык конкурс өткөрүү;

– Ушул Жобонун 68-пунктунда каралган ротациялоо тартибинде.

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген Мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарынын топторуна типтүү квалификациялык талаптардын (мындан ары – Типтүү квалификациялык талаптар) негизинде мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары алардын штаттык ырааттамасында каралган административдик мамлекеттик кызмат орундарына жана администрациялык муниципалдык кызмат орундарына карата квалификациялык талаптарды мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары – ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) менен макулдашып иштеп чыгышат жана бекитишет.
 2. Административдик мамлекеттик жана административдик муниципалдык кызмат орундарына квалификациялык талаптарга «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 14-беренесинде белгиленген талаптар киргизилет.
 3. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка талапкерлерди тандап алуу боюнча мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштерин координациялоону, методикалык жана консультациялык жардам берүүнү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишке ашырат.

 

 1. Конкурс жана конкурстук комиссия

 

 1. Мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүү конкурстук негизде (мындан ары – конкурс) жүзөгө ашырылат.

Конкурс Кыргыз Республикасынын жарандарынын жөндөмүнө жана кесиптик даярдыгына жараша мамлекеттик жарандык кызматка жана муниципалдык кызматка кирүүдөгү конституциялык тең укуктуулугун камсыз кылат.

 1. Конкурс өткөрүүнүн максаты – мамлекеттик жарандык кызматтын жана муниципалдык кызматтын административдик кызмат орундарын ээлөө үчүн коюлган квалификациялык талаптарга ылайык билимин, иш тажрыйбасын, кесиптик жана жалпы билимин, ишкердик сапатын, ошондой эле талапкердин жүйөлөрүн кошкондо, жогорку деңгээлдеги даярдыгы бар талапкерлерди тандап алуу.
 2. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун жана административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө конкурстун катышуучусу – бул конкурска катышууга арыз берген жана ушул Жобо менен белгиленген тартипте конкурска катышууга уруксат алган адам.
 3. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун жана административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө конкурс өткөрүү үчүн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисинин чечими менен конкурстук комиссия түзүлөт.
 4. Мамлекеттик органдын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

– конкурстук комиссиянын төрагасы – мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси). Эгерде статс-катчынын (аппарат жетекчисинин) оруну бош болуп калса, административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөөгө конкурс өткөрүү боюнча комиссиянын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталган комиссиянын мүчөлөрүнүн бири – мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы дайындалат.

Конкурстук комиссиясынын мүчөлөрү:

– конкурстук комиссиянын катчысы – мамлекеттик органдын мамлекеттик кызматчысы;

– мамлекеттик органдын этика боюнча комиссиясынын төрагасы;

– мамлекеттик органдагы коррупциянын алдын алуу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам;

– жарандык коомдун тиешелүү тармактык багыттагы институттарынын өкүлдөрү (макулдашуу боюнча);

– персоналды башкаруу кызматынын жана юридикалык кызматтын жетекчилери (адистери);

– мамлекеттик органдын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн жетекчилери (адистери).

Конкурстук комиссиянын курамына административдик мамлекеттик кызмат орундарын ээлешкен мамлекеттик кызматкерлер да киргизилет. Комиссиянын жок мүчөлөрүнүн ордуна башкалардын келүүсүнө жол берилбейт.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүндө конкурстук комиссия түзүлүшү мүмкүн, анын курамы мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан (мамлекеттик органдын статс-катчысы менен макулдашуу боюнча) бекитилет.

Мамлекеттик органдын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн конкурстук комиссиясынын төрагасы болуп, мамлекеттик органдын статс-катчысынын (аппарат жетекчисинин) сунушу боюнча мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан аныкталган конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнүн бири – мамлекеттик кызматчы дайындалат.

 1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын түзүмү жана курамы:

– төрага – шаардын мэриясынын аппаратынын жетекчиси, шаардык кеңештин аппаратынын жетекчиси, республикалык маанидеги шаардын райондук администрациясынын аппаратынын жетекчиси, айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы.

Комиссиянын мүчөлөрү:

– катчы – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын муниципалдык кызматчысы;

– облустук маанидеги шаарларда конкурс өткөрүүдө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тийиштүү облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн өкүлү;

– райондук маанидеги шаарларда жана айыл өкмөттөрүндө конкурс өткөрүүдө жергиликтүү мамлекеттик администрациянын өкүлү;

– персоналды башкаруу кызматынын өкүлдөрү же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын башка түзүмдүк бөлүмчөлөрүнүн өкүлдөрү;

– жарандык коомдун өкүлү (макулдашуу боюнча).

Райондук маанидеги шаарларда шаардын мэриясынын жана шаардык кеңешинин аппараттарынын биргелешкен конкурстук комиссиясы түзүлөт. Шаардын мэриясынын аппаратындагы бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө комиссиянын төрагасы болуп мэрия аппаратынын жетекчиси эсептелет, шаардык кеңештин аппаратындагы бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө шаардык кеңештин өкүлү төрагалык кылат.

Республикалык маанидеги шаарларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси муниципалдык кызматтын административдик бош кызмат орундарын ээлөөгө конкурсту уюштуруу жана өткөрүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө тийиштүү конкурстук комиссияларды түзүүгө укуктуу.

Мындай учурларда конкурстук комиссиянын төрагасы болуп жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисинин орун басары дайындалат, ал эми штаттык ырааттамада орун басары жок болсо, анда ушул бөлүмчөнүн кызматкерлеринин бири дайындалат.

Ведомстволук же аймактык бөлүмчөнүн конкурстук комиссиясынын сандык жана жеке курамы, анын иш тартиби ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тийиштүү аймактык бөлүмчөсү менен макулдашуу боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан бекитилет.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аппараттарынын жетекчилеринин, жооптуу катчыларынын кызмат орундарын ээлөөгө конкурс өткөрүүдө конкурстук комиссиянын төрагасынын милдеттери комиссия мүчөлөрүнүн бирине жүктөлөт.

Комиссиянын жок мүчөлөрүнүн ордуна башкалардын келүүсүнө жол берилбейт.

 1. Иштин адистештирилген түрлөрүндөгү атайын кесиптик билимдерди текшерүү үчүн конкурстук комиссия эксперттерди тартышы мүмкүн. Эксперттердин корутундулары сунуш мүнөзүнө ээ болушат жана протокол менен таризделет.
 2. Конкурс өткөрүүдө конкурстук комиссия:

– конкурс өткөрүүнүн мөөнөтүн жана анын ишинин регламентин аныктайт;

– практикалык тапшырма жана аңгемелешүү үчүн баалардын критерийлерин бекитет;

– конкурстун катышуучулары берген документтерди карап чыгат жана тестирлөөгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алат;

– практикалык тапшырманы текшерет;

– конкурстун катышуучулары менен аңгемелешүү өткөрөт;

– тандап алынган талапкерлерди бош кызмат орунуна дайындоо сунушу жөнүндө чечим кабыл алат;

– айрым талапкерлерди мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички кадрлар резервине киргизүүгө сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.

 1. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу маселелери боюнча ыйгарым укуктуу адам:

– административдик бош кызмат орунун ээлөөгө талапкер жарандардан документтерди кабыл алууну ишке ашырат;

– административдик бош кызмат орунуна талапкер жарандарга конкурс өткөрүүнүн шарттары жөнүндө кабарлайт;

– документтерди иштеп чыгат жана конкурстук комиссиянын мүчөлөрүнө даярдап берет;

– тестирлөөнүн катышуучуларынын тизмесин түзөт;

– конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөлөрдү даярдайт;

– практикалык тапшырма жана аңгемелешүү үчүн суроолордун тизмесин жана баалардын критерийлерин иштеп чыгат;

– конкурстун катышуучуларына конкурстун бардык этаптарын өткөрүүчү жер, күнү жана убакыты жөнүндө кабарлайт;

– ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тестирлөө бөлүмүнө (борборуна) (мындан ары – Тестирлөө борбору) конкурстун катышуучуларын каттоого көмөктөшөт.

 1. Мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы:

– документтерди карап чыккандан кийин үч жумуш күнүнүн ичинде конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө өтүнмөлөрдү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берет;

– Тестирлөө борборуна конкурстун катышуучуларын каттоого көмөктөшүү жана тестирлөө протоколуна кол коюу үчүн конкурстук комиссиянын катчысын (же персоналды башкаруу кызматынын кызматкерин) жөнөтөт;

– мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесин, ошондой эле болжолдуу предметтик тесттерди, жооптордун варианттарын көрсөтпөстөн, өзүнүн веб-сайтына жайгаштырат. Конкурсту өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде көрсөтүлгөн ченемдик укуктук актыларынын тизмеси мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ишин жөнгө салган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесине окшош болушу зарыл.

Предметтик тесттер ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга шайкеш келиши керек.

 

 1. Конкурс өткөрүүнүн шарттары жана тартиби

 

 1. Административдик бош кызмат оруну пайда болгондо мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси (жооптуу катчысы) ал туурасында кат жүзүндө үч жумуш күнүнүн ичинде ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга кабарлайт.
 2. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрүндө административдик бош кызмат оруну пайда болгондо ведомстволук же аймактык бөлүмчөнүн жетекчиси ал туурасында мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисине, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисине кабарлайт.
 3. Административдик бош кызмат орунун ээлөөгө конкурстар төмөнкү иретте өткөрүлөт:

– ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган адамдардын арасында конкурс;

– ачык конкурс.

 

 1. Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс өткөрүү

 

 1. Конкурс биринчи кезекте ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган адамдардын арасында өткөрүлөт.
 2. Мамлекеттик органдын статс-катчысынын, аппарат жетекчисинин, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисинин, жооптуу катчысынын сунушу боюнча мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан ички жана Улуттук кадрлар резервдеринде турган, административдик мамлекеттик бош кызмат орунуна жана административдик муниципалдык бош кызмат орунуна коюлган квалификациялык талаптарга туура келген адамдардын арасында конкурс өткөрүү мөөнөтүн көрсөтүү менен тийиштүү акт чыгарылат.
 3. Персоналды башкаруу кызматы же персоналды башкаруу мамелелери боюнча ыйгарым укуктуу адам тийиштүү акт чыккандан кийин бул тууралуу эки жумуш күнүнүн ичинде ички кадрлар резервинде турган адамдарга мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында маалыматты жайгаштыруу жолу менен же электрондук почта (байланыштын башка каражаттары) боюнча таратуу аркылуу кабарлайт жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымдайт.
 4. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган веб-сайтта жайгаштыруу жана электрондук почтага таратуу жолу менен эки жумуш күнүнүн ичинде Улуттук кадрлар резервине киргизилген адамдарга конкурс өткөрүү жөнүндө маалымдайт.

Конкурска катышууну каалаган адамдар конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат алгандан кийин беш жумуш күнүнөн кечиктирбестен конкурстук комиссиянын төрагасынын атына арыз жана керектүү документтерди беришет.

 1. Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар үчүн конкурс предметтик тесттер боюнча тестирлөөдөн башталат.
 2. Ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында административдик бош кызмат орунду ээлөөгө конкурс өткөрүүнүн узактыгы 20 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

 

 1. Ачык конкурс өткөрүү

 

 1. Эгерде ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдардын арасында конкурс болбой калса, же конкурстан өткөн адам кызмат орунуна дайындалбай калса, анда ачык конкурс жарыяланат.
 2. Ачык конкурс төмөнкүдөй тартипте өткөрүлөт:

– ачык конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандырууну жарыялоо;

– конкурска катышууну каалаган жарандардын документтерин кабыл алуу;

– конкурсту түздөн түз өткөрүү.

 1. Конкурс өткөрүү өзүнө төмөнкү этаптарды камтыйт:

– конкурска катышкан адамдардын документтерин мамлекеттик жарандык кызматчыларга жана муниципалдык кызматчыларга коюлган талаптарга ылайык келүү жагынан кароо;

– административдик мамлекеттик бош кызмат орундарын жана административдик муниципалдык бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Тестирлөө борборунда жана аймактык бөлүмчөлөрүндө негизги жана предметтик тесттер боюнча тестирлөө;

– практикалык тапшырма;

– аңгемелешүү.

Ачык конкурс өткөрүүдө ички жана Улуттук кадрлар резервинде турган адамдар конкурстан жалпы негизде өтүшөт.

 1. Ачык конкурс бош кызмат орду болгон учурда, конкурс өткөрүү жөнүндө маалыматты ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын гезитинде жана веб-сайтында же башка жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтында жайгаштыруу жолу менен бош кызмат оруну пайда болгондон тартып он жумуш күнүнүн ичинде жарыяланат.
 2. Бош кызмат орунун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат төмөнкүлөрдү камтышы керек:

– мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы жана юридикалык дареги;

– бош кызмат орунунун аталышы;

– бош кызмат орунуна карата коюлган квалификациялык талаптар;

– ушул кызмат оруну үчүн кызматтык милдеттер;

– конкурска катышууга керектүү документтердин тизмеси;

– документтерди кабыл алуучу жайдын орду жана кабыл алуу убакыты.

Конкурс жарыялаган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын сайттарында жайгаштырылган толук маалыматка сөзсүз шилтеме бар болсо, анда ушул пункттун төртүнчү жана бешинчи абзацтарында көрсөтүлгөн маалыматтарды киргизбестен, конкурс өткөрүү жөнүндө кыскача маалыматты гезитте жайгаштырууга уруксат берилет.

Документтер конкурс өткөрүү жөнүндө маалымат жайгаштырылган күндөн тартып он жумуш күнүнүн ичинде, бирок анда көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечиктирилбестен кабыл алынат.

Кулактандырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген кошумча маалыматтар да болушу мүмкүн.

 1. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 21 жашка чыккан, ушул административдик мамлекеттик бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.
 2. Административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө үчүн конкурска 18 жашка чыккан, ушул административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга жооп берген Кыргыз Республикасынын жарандары катыша алышат.
 3. Жарандын конкурска катышуусуна төмөнкү учурларда жол берилбейт:

– соттун чечими менен аракетке жөндөмсүз деп табылганда;

– мыйзамдуу күчүнө кирген сот чечими менен белгилүү мөөнөткө мамлекеттик (муниципалдык) кызматтын мамлекеттик (муниципалдык) кызмат орундарын ээлөө укугунан ажыратылганда;

– эгерде жаран анын келечектеги кызматы жакын туугандарына (ата-энеси, жубайы, балдары, асырап алуучулар, асырап алынгандар, ата-энеси бир жана атасы же энеси башка эркек жана кыз бир туугандар, чоң ата, чоң эне, таята, таяне, неберелери) түздөн-түз баш ийүүгө же бири экинчисинин көзөмөлүндө туруу менен байланышкан мамлекеттик же муниципалдык кызматчы менен жакын туугандыкта болгондо;

– административдик бош кызмат орунун ээлөөгө зарыл болгон, белгиленген квалификациялык талаптарга туура келбей калганда;

– керектүү документтерди тапшырбаганда;

– мыйзамда белгиленген тартипте алынбаган же жоюлбаган соттолгондугу бар болгондо.

 1. Административдик бош кызмат орунун ээлөөгө ачык конкурс өткөрүү узактыгы документтерди кабыл алуу аяктаган күндөн тартып 30 жумуш күнүнөн ашпашы керек.

 

 1. Документтерди кабыл алуу жана карап чыгуу

 

 1. Конкурска катышуу үчүн керектүү документтердин топтому өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

– арызын, кадрларды каттоо баракчасын, сүрөтүн;

– паспортун көчүрмөсүн (паспорттун же ким экендигин тастыктаган документтин түп нускасы конкурска документтерди тапшырган учурда, ошондой эле тестирлөө этабында көрсөтүлөт);

– керектүү кесиптик билимин, эмгек стажын жана квалификациясын ырастаган документтерин (эмгек китепчесинин, билими, квалификациясын жогорулаткандыгы, илимий даража же илимий наам берилгендиги жөнүндө документтеринин көчүрмөлөрү нотариустан же иштеген жериндеги персоналды башкаруу кызматы тарабынан күбөлөндүрүлөт);

– сунуш каттарын (мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын талабы боюнча).

Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан компетенттүү мамлекеттик органдардан талапкердин соттолбогондугу жөнүндө маалымкат талап кылынат.

Эгерде конкурстан өтүп, кызмат орунуна дайындалган адамда жоюлбаган соттолгондугу бар экени аныкталса, анда мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечим кабыл алат.

 1. Конкурстук комиссия тарабынан конкурстун катышуучуларынын документтерин кароо документтерди кабыл алуу бүткөндөн кийин үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен жүргүзүлөт.

Белгиленген талаптарга туура келбеген документтерди жана маалыматтарды көрсөткөн жарандарга конкурска катышууга уруксат берилбейт.

 1. Конкурска катышууга байланыштуу чыгымдарды (конкурс өтүүчү жерге чейин келип жана кайра кеткен жол кирелерди, жашай турган жайды ижарага алууну, анда жашоону, байланыш каражаттарынын кызматын пайдаланууну) жарандар өз эсебинен төлөшөт.
 2. Берилген документтерди талдоонун негизинде конкурстук комиссия тиешелүү административдик мамлекеттик кызмат орунуна, административдик муниципалдык кызмат орунуна белгиленген квалификациялык талаптарга алардын туура келүүсү жана конкурстун катышуучуларын тестирлөөгө катыштыруу боюнча чечим кабыл алат.

 

 1. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүү

 

 1. Талапкерлердин жалпы жана кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүү Тестирлөө борборунда тестирлөө түрүндө өткөрүлөт.

Тестирлөөнүн максаты – Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу, мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү, ошондой эле мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш багыттарынын чөйрөсүндөгү мыйзамдарды билүүнүн жалпы деңгээлин аныктоо болуп эсептелет.

 1. Жалпы билиминин деңгээлин текшерүү негизги тесттер боюнча тестирлөө түрүндө жүргүзүлөт. Талапкерлердин кесиптик билимин жана билгичтиктерин текшерүү предметтик тесттер аркылуу бааланат.

Жетекчилердин категориясы үчүн кесиптик даярдыгын, логикалык ой жүгүргүү жөндөмүн ачып көрсөтүү максатындагы тесттер, психологиялык тесттер, менеджмент жана адам ресурстарын башкаруу боюнча тесттер колдонулушу мүмкүн.

 1. Негизги жана предметтик тесттердин суроолорунун санын ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аныктайт. Негизги жана предметтик тесттер мамлекеттик жана расмий тилдерде түзүлөт.

Тесттин негизги түрү боюнча тестирлөө ички жана Улуттук кадрлар резервдерде турган адамдарды кошпогондо, конкурстун бардык катышуучулары үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Предметтик тесттер тестирлөөнүн катышуучуларынын атайын багыттагы билим деңгээлин аныктоочу суроолорду камтыйт.

Предметтик тесттер конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруунун текстинде жазылган Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын тизмесине ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан түзүлөт. Предметтик тесттер мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан бекитилген ар бир кызмат оруну боюнча квалификациялык талаптарга жана кызматтык милдеттерге дал келиши керек.

 1. Тестирлөөнүн натыйжалары протокол түрүндө таризделип, Тестирлөө борбору тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын конкурстук комиссиясынын өкүлүнө өткөрүп берилет.

Компьютерлик тестирлөөдөн өтүүдө 50 пайыздан кем эмесин алган талапкерлер практикалык тапшырмаларды аткарууга жиберилет, ал тестирлөө этабынан кийин конкурстук комиссия тарабынан өткөрүлөт.

 1. Административдик кызмат оруну боюнча функционалдык милдеттерди аткарууга байланышкан маселелер боюнча атайын билимдерин жана көндүмдөрүн аныктоо үчүн мамлекеттик орган, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан ар бир кызмат орунуна практикалык тапшырмалар иштелип чыгат.

Тапшырмалардын форматы, алардын татаалдык даражасы, тапшырмаларды аткарууга бөлүнгөн жалпы убакыт, туура жоопторду баалоо критерийлери мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын конкурстук комиссиялары тарабынан аныкталат.

Конкурска катышуучулардын практикалык тапшырмалары тийиштүү мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын конкурстук комиссиялары тарабынан бааланат.

Практикалык тапшырма 10 баллдык шкала боюнча бааланат.

 1. Кийинки этапка – аңгемелешүүгө практикалык тапшырмаларды чечүүдө 50 пайызынан кем эмес деңгээлде белгиленген босоголук маанисинен кем эмес орточо баа алган талапкерлер киргизилет.
 2. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен мамлекеттик органдар тарабынан аныкталуучу бош кызмат орундарын ээлөөгө талапкерлерди полиграфта тестирлөө практикалык тапшырма аткарылгандан кийин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык өткөрүлөт.

 

 1. Талапкерлер менен аңгемелешүү

 

 1. Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө талапкерлердин жеке жана кесиптик сапаттары жана алардын келечектеги кызматы туурасындагы түшүнүктөрү, күткөн максаттары жана жүйөлөрү аныкталат.

Талапкерлер менен аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун болжолдуу тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан иштелип чыгат, бул тизме мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында аңгемелешүү өткөрүү үчүн суроолордун тизмесин иштеп чыгууга негиз болуп саналат.

Бир эле орундагы кызматка талапкер болгондорго бирдей (окшош) суроолор берилет. Административдик мамлекеттик бош кызмат орунун же административдик муниципалдык бош кызмат орунун ээлөө маселелесине тиешеси бар башка жагдайларды аныктоо керек болгон учурда, башка да кошумча суроолор берилиши мүмкүн.

 1. Аңгемелешүү өткөрүү учурунда конкурстук комиссия тарабынан аңгемелешүүнү видеожазуу жана аудиожазуу жүргүзүлөт.

Кыргыз Республикасынын алыскы райондорунда конкурс өткөрүүдө аңгемелешүүнүн аудиожазуусун гана жүргүзүүгө уруксат берилет.

Алыскы райондордун тизмеси ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

 1. Конкурстун катышуучусунун жазуу жүзүндөгү өтүнүчү боюнча үч күндүн ичинде ага тиешелүү бөлүгү боюнча аңгемелешүүнүн видеожазуусунун же аудиожазуусунун көчүрмөсү берилет же ал катышкан аңгемелешүүнүн видеожазуусу же аудиожазуусу толук бойдон көрсөтүлөт.

Аңгемелешүүнүн видеожазуусу жана аудиожазуусу мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын персоналды башкаруу кызматында үч жыл сакталышы керек.

 1. Аңгемелешүүдө конкурстук комиссия талапкерлердин кесиптик билимдерин, билгичтиктерин жана көндүмдөрүн текшерүүнүн жыйынтыгына жараша иш жүргүзөт.

Аңгемелешүүнүн жүрүшүндө конкурстук комиссия талапкерлерди 10 баллдык шкала менен төмөнкү параметрлер боюнча баалайт:

– инсандык сапаттар;

– ишкердик сапаттар;

– лидерлик сапаттар;

– кесиптик сапаттар;

– күтүүлөр;

– жүйөлөштүрүү;

– мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат тутумунда карьералык өсүү жана көтөрүлүү үчүн талапкердин дараметинин мүмкүнчүлүктөрү;

– пикирин ачык баяндоо жөндөмү.

Конкурстук комиссия аңгемелешүүнүн натыйжалары боюнча ушул Жобонун 48-пунктунун үчүнчү-онунчу абзацтарында көрсөтүлгөн параметрлерге ылайык, талапкер алган баллды кошуу жана аларды аталган параметрлердин санына бөлүү жолу менен талапкер аңгемелешүүдө алган баллды аныктайт.

 1. Конкурстун бардык этаптары боюнча баллды кошуу жолу менен аныкталуучу эң жогорку баллга ээ болгон талапкерди конкурстук комиссия бош кызмат орунга дайындоого сунуштоо жөнүндө чечим кабыл алат.
 2. Эгерде талапкерлер бирдей сандагы баллды алып калышса, анда конкурстук комиссия мамлекеттик органда, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында кайсы этностук таандыктагы, жыныстагы кызматкерлер аз болсо, ошол этностук таандыктагы, жыныстагы талапкерди сунуштайт.

Баллдын бирдей санына ээ болгон талапкерлер бир этностук таандыктагы, бир жыныстагы өкүлдөр болуп калган учурда, чечим жыйынга катышкан комиссия мүчөлөрүнүн добушунун жөнөкөй көпчүлүгү менен кабыл алынат.

Добуштардын саны бирдей болуп калса, конкурстук комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш деп эсептелет.

Конкурстук комиссиянын ар бир мүчөсү өзүнүн оң добушун бир талапкерге гана бере алат, муну менен бирге «калыс» деген вариантын берүүгө тыюу салынат.

 1. Өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссиянын чечими талапкердин катышуусуз кабыл алынат. Конкурстун жыйынтыгы конкурсанттарга түздөн-түз ал аяктагандан кийин жарыяланат, ошондой эле конкурстун жыйынтыгы боюнча конкурстук комиссия тарабынан сунуш кылынган адамды администрациялык мамлекеттик кызмат орунга, администрациялык муниципалдык кызмат орунга дайындоо жөнүндө тийиштүү укуктук акт чыккандан кийин үч жумуш күнүнүн ичинде ал тийиштүү укуктук акт мамлекеттик органдын веб-сайтында жайгаштырылат.
 2. Конкурстук комиссиянын жыйыны анын курамынын кеминде үчтөн экиси катышкан учурда мыйзамдуу деп табылат.
 3. Конкурстук тандоонун натыйжасы протокол түрүндө таризделип, ага жыйынга катышкан конкурстук комиссиянын төрагасы, катчысы жана мүчөлөрү кол коюшат. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ведомстволук же аймактык бөлүмчөлөрү тарабынан конкурс өткөрүлгөн учурда протоколдун көчүрмөсү конкурстук комиссиянын катчысы тарабынан мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине), жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчисине үч жумуш күнүнөн кечиктирилбестен жиберилет. Конкурстук комиссиянын катчысы протоколдун көчүрмөсүн үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жиберет.
 4. Мамлекеттик органдын статс-катчысы, аппарат жетекчиси же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аппарат жетекчиси, жооптуу катчысы үч жумуш күнүнөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчисине конкурстан ийгиликтүү өткөн адамды бош кызмат орунга дайындоо жөнүндө сунуштама киргизүүгө жана маалыматты мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын веб-сайтына жайгаштырууга милдеттүү.

Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын аймактык бөлүмчөлөрүндө конкурс өткөрүүдө сунуш киргизүүнүн жана маалыматты веб-сайтта жайгаштыруунун мөөнөтү жети жумуш күнүн түзөт.

 1. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси үч жумуш күнүнүн ичинде конкурстан өткөн адамды кызмат орунга дайындоо жөнүндө тийиштүү акт чыгарат.
 2. Республикалык маанидеги шаардын, райондун чек арасынын чегинде мамлекеттик органдын аймактык бөлүмчөсүнүн жетекчисинин бош кызмат ордун ээлөөгө өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкер жөнүндө маалыматты, макулдашуу үчүн, республикалык маанидеги шаардын мэрине, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысына – райондун акимине бир жумуш күнүнөн кечиктирбестен жиберет.
 3. Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы – райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болгондугу же макул болбогондугу жөнүндө чечимин жазуу жүзүндө мамлекеттик органдын статс-катчысына (аппарат жетекчисине) эки жумуш күнүнүн ичинде жиберет.

Республикалык маанидеги шаардын мэринен, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысынан – райондун акиминен конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макулдук алгандан кийин мамлекеттик органдын статс-катчысы (аппарат жетекчиси) бир жумуш күнүнөн кечиктирбестен мамлекеттик органдын жетекчисине аны дайындоо жөнүндө сунуштама киргизет.

Республикалык маанидеги шаардын мэри, жергиликтүү мамлекеттик администрация башчысы – райондун акими конкурстан ийгиликтүү өткөн талапкерди дайындоого макул болбогон учурда тийиштүү мамлекеттик органдын жетекчиси чечим кабыл алуу үчүн 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен жазуу жүзүндө Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине кайрылат. Кыргыз Республикасынын Премьер-министри 10 жумуш күнүнүн ичинде акыркы чечимди кабыл алат.

 1. Мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси конкурстук тандоонун жол-жоболорун бузуу фактылары аныкталган учурда гана сунушталган талапкерди колдобой коюшу мүмкүн.
 2. Эгерде ачык конкурс өткөрүүнүн натыйжасында бош орунду ээлөө үчүн жарыяланган административдик мамлекеттик бош кызмат орунуна жана административдик муниципалдык бош кызмат орунуна коюлган талаптарга туура келген талапкерлер сунушталбаса, анда мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси кайрадан конкурс өткөрүү чечимин кабыл алат.
 3. Компьютердик тестирлөөдөн өтүүдө, практикалык тапшырмаларды аткарууда жана аңгемелешүүдө конкурстун жыйынтыгы боюнча баллдын жалпы санынын 70 пайызынан кем эмес балл алган, бирок бош кызмат орунга дайындоого сунуш кылынбаган талапкерлер конкурстук комиссия тарабынан мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын ички резервине киргизүүгө сунушталат.

 

 1. Мамлекеттик жарандык кызматтагы жана муниципалдык кызматтагы сыноо мөөнөтү

 

 1. Биринчи жолу кызматка кирип жаткан кызматчынын кесипкөй сапаттарын текшерүү үчүн мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси ээлеген кызмат орду боюнча эмгек акысын төлөп берүү менен үч айга чейинки сыноо мөөнөтү менен аны кызмат ордуна дайындайт. Сыноо мөөнөтүнө убактылуу эмгекке жөндөмсүз мезгили жана жүйөлүү себептер боюнча кызматчы жумушта болбогон мезгил кирбейт.
 2. Конкурстук комиссиянын сунуштамасы боюнча үч айга чейинки сыноо мөөнөтү мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси тарабынан мамлекеттик же муниципалдык кызматта эмгек стажысы бар адамдар үчүн белгилениши мүмкүн.
 3. Сыноо мөөнөтү аяктаганда мыйзамда белгиленген тартипте кызматчынын ишине баа берилет, ошонун негизинде анын ээлеген кызмат ордуна ылайыктуулугу жөнүндө чечим кабыл алынат. Эгерде баалоонун натыйжасы канааттандыраарлык эмес деп таанылса, анда кызматчы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын макулдугу менен кызматтан бошотулат.
 4. Кызматчынын ишин кийинки баалоо жалпы негиздерде жүргүзүлөт.
 5. Сыноо мөөнөтү өтүп жаткан мезгилде кызмат ордун ээлеген кызматчыга «Мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын колдонулушу жайылтылат.
 6. Конкурс өткөрүүгө байланышкан талаштарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган карайт.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечими менен макул болбогон учурда талаш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык чечилет.

 

 1. Кызматка көтөрүлүү жана ротациялоо иретинде бош кызмат орунду ээлөө

 

 1. Бош кызмат оруну пайда болгондо мамлекеттик органдын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жетекчиси квалификациялык талаптарга ылайык келген шартта, баалоонун жыйынтыгы боюнча кызматчыны кийинки жогору турган кызмат ордуна кызматка көтөрүлүү иретинде дайындоого укуктуу.

Кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу жаңы кызмат ордун ээлөөдө эске алынат жана артыкчылыктуу болуп саналат.

Кызматчынын тартиптик жазасы бар болсо, кызматка көтөрүлүү иретинде кызмат ордунан жогорулашы мүмкүн эмес.

 1. Эгерде кызматка көтөрүлүүгө талапкер болгон адамдар же ички жана Улуттук кадрлар резервдеринен тартылган адамдар кызмат ордуна дайындалбай калышса, анда бош кызмат орунду өзүнчө жобо менен жөнгө салынган ротациялоо иретинде ээлөөгө уруксат берилет.

 

 

Достор менен бөлүшүү:
Яндекс.Метрика