Menu Close

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БУЙРУГУ

Бишкек шаары, 2012-жылдын 30-августу N 631

(КР Премьер-министринин 2014-жылдын 16-июлундагы № 315 буйругунун редакциясына ылайык)

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 17-июлундагы N 506 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө” токтомуна ылайык:

Төмөнкүлөр бекитилсин:

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты жөнүндө типтүү жобо 1-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын түзүмү 2-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын штаттык расписаниеси 3-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын түзүмү 4-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын штаттык расписаниеси 5-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын түзүмү 6-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын штаттык расписаниеси 7-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын түзүмү 8-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын штаттык расписаниеси 9-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын түзүмү 10-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын штаттык расписаниеси 11-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын түзүмү 12-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын штаттык расписаниеси 13-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын түзүмү 14-тиркемеге ылайык;

– Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Кыргыз Республикасынын Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын штаттык расписаниеси 15-тиркемеге ылайык.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин милдетин аткаруучу Ө.Бабанов

КР Премьер-министринин Облустагы ыйгарым укуктуу окулдун аппаратынын тузумун бекитуу жонундо Буйругу толугу менен

Достор менен бөлүшүү:
Яндекс.Метрика