Menu Close

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Нарын облусундагы ыйгарым

 укуктуу өкүлүнүн

2012-жылдын «_19_»_декабрындагы_

№ 519 – б  буйругуна

1- тиркеме

 

Нарын облусунун Ардактуу атуулу жөнүндө

Жобо

 

 1. Жалпы жоболор

 

 1. Нарын облусунун деңгээлиндеги Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы Нарын облусунун аймагында жарандарды сыйлоонун эң жогорку формасы жана алардын мамлекетти жана демократиялык коомду, элдердин биримдигин коргоого жана чыңдоого, өлкөнүн экономикалык, интеллектуалдык жана рухий потенциалын арттырууга кошкон салымы, ошондой эле мамлекеттин жана элдин алдында коомдук, гуманитардык, кайрымдуулук жана башка иштердеги сиңирген эмгегин таануу болуп саналат.
 2. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү тарабынан уюштурулат. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы мамлекеттик тилде жазылат.
 3. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына көрсөтүүнүн, ыйгаруунун, тапшыруунун, сактоонун тартиптери жана башка эрежелер ушул Жобого ылайык жөнгө салынат.
 4. Чет өлкөдө иштеген Кыргыз Республикасынын жарандары, ошондой эле чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар Кыргыз Республикасынын, анын ичинде Нарын облусунун алдында сиңирген эмгектери үчүн Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйланышы мүмкүн. Аларды сыйлоо боюнча сунуштар жалпы негиздерде берилет.
 5. Бир эле адам Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен эки жолу сыйланышы мүмкүн эмес.

5.1 Атуулдарды алардын юбилейлерине байланыштуу Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына көрсөтүүгө жол берилбейт.

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына көрсөтүүнүн тартиби

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө сунуштарды төмөндөгүлөр киргизет:

– облустук мекеме-ишканалар (менчигинин түрүнө карабастан);

– жергиликтүү мамлекеттик администрациялар;

– жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын тутумдары;

– өкмөттүк эмес уюмдар;

– башка мамлекеттик органдар.

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө өтүнүчтөр биринчи кезекте ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жамааттарында, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында талкууланууга тийиш.
 2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө өтүнүчтөрдү кароодо талапкерлердин мамлекетке жана элге жасалган иштеринин сиңирген эмгегин дыкаттык менен аныктап, жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына сунуштарды даярдап киргизет.

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо жөнүндө сунуштарда, сунушталган адамдын сапатын мүнөздөгөн маалыматтар, тармакта жана тиешелүү жамаатта иштеген жалпы эмгек стажы, Нарын облусуна конкреттүү сиңирген эмгектери, ишинин натыйжалуулугу жана сапаты жөнүндө маалыматтар, алган мамлекеттик жана өкмөттүк сыйлыктарынын көчүрмөлөрү тиркелет.
 2. Сунуштарга сыйланууга сунушталган адамдын 3×4 өлчөмүндөгү 2 даана түстүү фото сүрөтү тиркелүүгө тийиш.
 3. Үстүнөн оңдолуп жана түзөтүлүп жазылган, туура эмес толтурулган жана фотосүрөтү болбогон сыйлоо материалдары карап чыгууга кабыл алынбайт.
 4. Сыйлоо боюнча материалдарга, сунуш кылып жаткан юридикалык жактардын жетекчилеринин колтамгасы коюлат жана алардын мөөрлөрү менен күбөлөндүрүлөт.
 5. Сыйлоо же сыйлоодон баш тартуу жөнүндө Комиссиянын чечимдери боюнча атуулдардын даттануулары жана арыздашуулары каралбайт.
 6. Сыйлыкка көрсөтүү үчүн сунушка тиркелүүчү документтердин тизмеги төмөндөгүлөрдү камтыйт:

– талапкерлерди Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына көрсөтүү тууралуу мекеме-уюмдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жалпы чогулуштарынын протоколдору, токтомдору жана сунуштары;

– талапкердин өздүк баракчасы;

– талапкердин өмүр баяны;

– талапкердин Кыргыз Республикасына, Нарын облусуна сиңирген өзгөчө эмгектери жөнүндө справкалар;

– талапкердин 3х4 өлчөмүндөгү 2 даана түстүү фотосүрөт;

– талапкердин эмгек китепчесинин көчүрмөсү;

– талапкердин мамлекеттик сыйлыктарынын көчүрмөлөрү;

– талапкердин паспортунун көчүрмөсү;

– зарыл болгон шартта атайын комиссия тарабынан башка документтер талап кылынышы мүмкүн.

 

III. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамын ыйгаруунун жана тапшыруунун тартиби

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо тууралуу сунуштар, жылына бир жолу гана 31-август Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүгүнүн күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен бекитилген Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктарына, Кыргыз Республикасынын алдында өзгөчө эмгеги үчүн пенсияга, ошондой эле Нарын облусунун Ардактуу атуулу жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак Грамотасына сунуштарды даярдоо боюнча комиссиясы тарабынан каралат.
 2. Сунуштарды карап чыгуунун мөөнөтүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен бекитилген атайын комиссиясы аныктайт.
 3. Зарыл болгон учурда атайын комиссиянын ишине сыйлыкка келген материалдарды калыс кароо үчүн адистер, мекеме-ишканалардын, мамлекеттик органдардын, өкмөттүк эмес уюмдардын жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тартылышы мүмкүн.
 4. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы төмөндөгүдөй инсандарга ыйгарылышы эске алынат:

– СССР учурундагы жана азыркы мезгилдеги сиңирген эмгектери үчүн орден, медалдар, Жогорку Кеңештин, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлангандар, баатырдык наамга ээ болгондор, көрүнүктүү илимий даражалуу окумуштуулар, баардык багыт боюнча эмгек сиңирген ишмерлер, СССРдин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутат болуп шайлангандар, эки жолудан кем эмес облустук Кеңешке депутат болгондор, облустун жетекчилиги, райондук мамлекеттик администрацияларынын башчылары-акимдери, шаардын мэрлери кызмат ордунда иштеп кеткендер, өлкөнү коргоодо эрдиктерди көрсөткөн Ата-Мекендик согуштун ардагерлери, интернационалдык милдеттерди аткаргандар эске алынуу менен облустун жана республиканын чегинде жашагандыктарына карабастан облустун социалдык-экономикалык өнүгүшүнө кошкон эмгеги үчүн элге белгилүү болгондор;

– «Райондун ардактуу атуулу», «Шаардын ардактуу атуулу» наамдарынын ээси;

– облустун элинин намысын бийик көтөрүп, эл арасында кадыр-баркы чоң, ынтымак, биримдикти чыңдагандар;

– көп жылдар бою саламаттыкты сактоодо, жаштарга билим тарбия берүүдө мамлекеттик жана коомдук иштерде үзгүлтүксүз салым кошуп, элдин кадыр баркына ээ болгондор;

– облустун айыл чарбасында үзүрлүү эмгектенип, үлгүлүү жактарын ар качан эл ичинде көрсөтүп келе жаткандар;

– эл чыгармачылыгына, маданиятка, адабиятка, искусствого, дене-тарбияга жекече үлүшүн тынымсыз кошуп, тарбиялоо жаатында ишмердиги менен жогору айырмаланган атуулдар;

– облустун чегинде өзгөчө эрдиктерди көрсөтө алган, коомдук тартипти сактоого бөтөнчө үлүшүн кошуп мамлекеттик сыйлыктын ээси болушкан атуулдар;

– облустук мекемелерди беш жылдан кем эмес үзүрлүү жетектеп, алардын чарбалык, экономикалык, социалдык-маданий жактан өнүгүүсүнө татыктуу салымын кошкондор;

– облустун социалдык-экономикалык өнүгүшүнө өзгөчө салымын кошкон чет жерде жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары, чет элдик жарандар, жарандыгы жок адамдар;

– мурда облустун өнүгүшүнө баалуу салымдарын кошуп, учурда эл журтка сөзү, жүрүш-турушу менен үлгү болгон, элдин ынтымагын, биримдигин чыңдоого,  жаштарды тарбиялоого жумшаган аракети жогору бааланган эмгек ардагерлер.

 1. Атайын комиссия Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына сунушталган талапкерлердин материалдарын өзүнүн заседаниелеринде карап жыйынтыгы менен Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө тийиштүү сунуштамаларды берет.
 2. Атайын комиссиянын чечими комиссия мүчөлөрүнүн көпчүлүгүнүн добуш берүүсү аркылуу кабыл алынат.
 3. Атайын комиссиянын отурумдары, комиссия мүчөлөрүнүн 3/2 саны катышканда отурум өттү деп таанылат.
 4. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына сыйлоого сунуштарды атайын комиссия тарабынан карап чыгышынын натыйжалары талапкерди сунуш кылган органга мыйзамдарда белгиленген тартипте билдирилет.

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамын тапшыруунун тартиби

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы сыйланган адамдын өзүнө салтанаттуу кырдаалда тапшырылат.
 2. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамын тапшыруу алдында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн бул боюнча буйругу окулат.
 3. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамын Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, ошондой эле анын тапшыруусу боюнча жана анын атынан орун басарлары жана башка кызмат адамдары тапшырышы мүмкүн.
 4. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн сыйлык берүү жөнүндө буйругуна кол коюлган күндөн баштап бир айдан кечиктирилбестен тапшырылат.
 5. Сыйланган адамга сыйлыкты тапшыруу менен бир эле учурда төмөндөгүлөр берилет:
 • “Нарын облусунун Ардактуу атуулу” күбөлүгү;
 • “Нарын облусунун Ардактуу атуулу” медалы.
 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларында, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарында, салтанаттуу иш-чараларда, ошондой эле аскер бөлүктөрүндө жана бөлүмдөрүндө тапшырылышы мүмкүн.
 2. Эгерде сыйланган адам оорунун же майыптыктын айынан тапшырууга келе албаса, сыйлык ага турган жеринде тапшырылат.
 3. Жер-жерлерде Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамын өз учурунда жана салтанаттуу тапшыруу үчүн жоопкерчилик жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларына жүктөлүшү мүмкүн.
 4. Сыйлоо жөнүндө документтердин мөөнөтү болбойт. Сыйлоо жөнүндө документтерде кандайдыр-бир оңдоолорго жол берилбейт. Сыйлоо жөнүндө документ сыйланган адамдын фамилиясы, аты, атасынын аты өзгөргөндүгүнө байланыштуу алмаштырылбайт.
 5. Сыйланган адамдын фамилиясынын, атынын, атасынын атынын жазылышында айырмалар табылган учурда Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмү тарабынан тактоо актысы түзүлүп, катачылыктарды оңдоо боюнча чаралар көрүлөт.
 6. Сыйланган адамдын “Нарын облусунун Ардактуу атуулу” төш белгиси сыйланган адамдын сол төшүнө тагылат.

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамын, документтерин, төш белгилерин сактоонун тартиби

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына татыктуу болгон адамдар ал сыйлыктарды сактоону камсыз кылууга тийиш. Сыйлыктар, ошондой эле анын документтери жоголуп кеткен учурда сыйлангандар сыйлыкка болгон өз укуктарын сактап калат.
 2. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйлоо тууралуу документтер жоголуп кеткен учурда, сыйланган адамдын же болбосо анын жакын туугандарынын (сыйланган адам каза болуп калган учурда, кайрылууга мүмкүнчүлүгү болбосо), сыйланган адамды сунуш кылган мекеме-уюмдардын өтүнүчтөрү боюнча атайын комиссиянын чечими менен тийиштүү документтердин дубликаттары берилет. Ал эми сыйланган адамдардын “Нарын облусунун Ардактуу атуулу” төш белгилери жоголуп кеткен учурда алар кайра жазалып берилбейт.
 3. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамы менен сыйланган адамдын документтери, төш белгилери сыйланган адам каза болгондон кийин тагынуу, пайдалануу укугусуз анын үй-бүлөсүндө калтырылат. Өлгөн адамдын мураскорлорунун макулдугу менен анын сыйлыктары жана ага документтер музейлерге берилиши мүмкүн.
 4. Кыргыз Республикасынан кетип жаткан Кыргыз Республикасынын граждандары, чет өлкөлүк граждандар жана граждандыгы жок адамдар өзүнө таандык сыйлыктарды жана алардын документтерин алып кетүүгө укуктуу.
 5. Сыйлык белгилерин мыйзамсыз жасап алуу жана тагынып жүрүү, сатуу мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке алып келет.

 

Башка жоболор

 

 1. Нарын облусунун Ардактуу атуулу наамына татыктуу болгон адамдар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда жеңилдиктерден жана артыкчылыктардан пайдаланат.
 2. Нарын облусунун Ардактуу атуулу Нарын облусунун аймагында төмөндөгүдөй жеңилдиктерди жана укуктарды пайдалана алат:

– Нарын облусунун коомчулугунун ар кандай салтанаттуу жыйындарына ардактуу мейман катары чакыруу менен катышууга;

– Нарын облусундагы мамлекеттик органдары тарабынан кезексиз кабыл алынууга;

– жашаган жерине атайын белги илип коюуга;

– мүмкүнчүлүккө жараша көчө жана башка аймактарга наам берүүдө эске алынууга.

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу

өкүлүнүн аппарат жетекчиси                                                        Ж. Дюшеев

 

 

 

Достор менен бөлүшүү:
Яндекс.Метрика