Menu Close

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Нарын облусундагы ыйгарым

 укуктуу өкүлүнүн

2012-жылдын «_19_»_декабрындагы_

№ _________ буйругуна

№ 2 – тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы

ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак грамотасы жана

Ыраазычылык каты жөнүндө

Жобо

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн Ардак грамотасы жана Ыраазычылык каты (мындан ары-Ардак грамота жана Ыраазычылык кат) жарандардын Кыргыз Республикасынын анын ичинде Нарын облусунун Кыргыз мамлекетине жана Кыргыз элине өтөгөн кызматын баалоо ирээтинде сыйлоонун түрү жана Нарын облусундагы жогорку сыйлыктардан болуп эсептелишет.
 3. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат менен реформаларды ишке ашыруудагы иш билги демилгелери, жекече өрнөгү, өндүрүштүк, илимий, коомдук, экономикалык, социалдык өнүгүүдөгү иштерге сиңирген эмгектери жана башка артыкчылыктары үчүн, ошондой эле юбилейлик күндөргө жана кесиптик майрамдарга карата сыйланышат.
 4. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат Кыргыз Республикасына жана Нарын облусуна эмгеги сиңген чет өлкөлүк жарандарга, ошондой эле жарандыгы жок адамдарга, эл аралык уюмдарга да ыйгарылышы мүмкүн.

3.1 Атуулдарды алардын юбилейлерине байланыштуу Ардак грамотага жана Ыраазычылык катка көрсөтүүгө жол берилбейт.

 1. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйрук, тескемелеринин негизинде уюштурулат.

 

 1. Ардак грамотага жана Ыраазычылык катка

көрсөтүүнүн тартиби

 

 1. Ардак грамота менен сыйлоо жөнүндө сунушту ишканалар, мекемелер, уюмдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар демилге кылышат.
 2. Сыйлоо жөнүндө өтүнүч демилгелер жеке адамдар тарабынан дагы көтөрүлүшү мүмкүн.
 3. Ардак грамотага сыйлоого көрсөтүлүүчү адамдын өз тармагындагы жетишкен ийгиликтери үчүн облустук мекеме-ишканалардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, Нарын шаардык мэриясынын же болбосо Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, ведомстволорунун грамоталары жана сыйлыктары менен сыйлангандар гана көрсөтүлөт.

“Ардак грамотага сунуш берүүдө  көрсөтүлгөн адам ошол мекемеде үзгүлтүксүз эмгек стажысы 3 жылдан кем эмес болуусу зарыл”.

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын кызматкерлерин сыйлоо жөнүндө сунуштар Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басарлары, аппарат жетекчиси, аппараттын бөлүм башчылары жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын кесип бирликтер бирикмеси тарабынан көрсөтүлүшү мүмкүн.
 2. Чет өлкөлүк жарандарды жана жарандыгы жок адамдарды, эл аралык уюмдарды Ардак грамотага жана Ыраазычылык катка көрсөтүү жалпы негиздерде жүргүзүлөт.

9.1 Ыраазычылык кат менен сыйлоону ишканалар, мекемелер, уюмдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар демилге кыла алышпайт жана алар тарабынан сунуштар кабыл алынбайт.

9.2 Ыраазычылык кат менен сыйлоону Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн жетекчилигинин чечими менен гана ыйгарылат.

 1. Ардак грамотага көрсөтүү сунуштары жана материалдары кесиптик майрамдарга, юбилейлик иш-чараларга жана тапшыруу аземдерине чейин бир ай мурда тапшырылууга тийиш.
 2. Мөөнөтүнөн кечиктирилип берилген сыйлоо боюнча сунуштар, материалдар каралууга жатпайт жана кайтарылып жиберилет.
 3. Сыйлыкка көрсөтүү үчүн жеке адамдар жана эмгек жамааттары өздөрү жашаган аймактагы жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, ал эми Нарын шаарынын тургундары Нарын шаардык мэриясы же болбосо Депутаттардын Нарын шаардык Кеңеши тарабынан, ошондой эле кызматтык катыштыгы бар облустук мекемелер аркылуу жүргүзүлөт. Ал эми облустук мекеме-ишканалар, коомдук уюмдар үчүн өздөрүнүн сунуштары боюнча жүргүзүлөт.
 4. Ардак грамота менен сыйлоо жөнүндө сунуштарга тиркелүүчү документердин тизмегин төмөндөгүлөр камтыйт:

– ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сыйлоо жөнүндө өтүнүч катты, анда Ардак грамота жана Ыраазычылык кат менен сыйлоо үчүн негиз болуучу алардын иштери жана жетишкендиктери тууралуу маалыматтар камтылат;

– чогулуштардын протоколдору, коллегиалдуу органдардын сыйлоого көрсөтүү жөнүндө чечими (коллегиялуу орган жок болсо – жетекчинин чечими);

– министрликтер, ведомтстволор, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, Нарын шаардык мэриясы тарабынан сыйланууга талапкер болгон жаранга берилген сыйлык документтеринин көчүрмөлөрү.

 

 • Сыйлоого келген материалдарды кароонун жана сыйлыктарды тапшыруунун тартиби.

 

 1. Сыйлыкка көрсөтүлгөн сунуштарды кароо мөөнөтү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына келип түшкөн күндөн тартып атайын комиссия тарабынан бир айдын ичинде каралууга тийиш.
 2. Атайын комиссиянын токтом жана чечимдеринин негизинде, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн физикалык жана юридикалык жактарды Ардак грамота жана Ыраазычылык кат менен сыйлоо тууралуу буйруктун долбоорун даярдайт жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кароосуна киргизет.
 3. Зарыл болгон учурда атайын комиссиянын ишине сыйлыкка келген материалдарды калыс кароо үчүн адистер, мекеме-ишканалардын, мамлекеттик органдардын, өкмөттүк эмес уюмадардын жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү тартылышы мүмкүн.

Сыйлыкка көрсөтүлгөн сунуштар тиешелүүлүгүнө жараша бөлүмдөрдүн экспертизасынан өтүп, уюштуруу-инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмүнө тапшырылууга тийиш.

 1. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат менен сыйлоо жөнүндө чечим Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен кабыл алынат.
 2. Ардак грамота менен сыйлоодон баш тартылган материалдар тийиштүү негиздемелери сыйлануучуну сунуштаган жактарга кайтарылып берилет.
 3. Ардак грамота менен сыйлоодон баш тартылган учурда сыйлыкка кайталап көрсөтүү баш тартылган күндөн тартып бир жылдан кийин гана киргизилиши мүмкүн.
 4. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү же болбосо анын тапшыруусу боюнча анын орун басарлары, аппаратынын жооптуу кызмат адамдары, мекеме-уюмдардын жетекчилери, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана өз алдынча башкаруу органдарынын башчылары тарабынан тапшырылат.
 5. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат менен сыйлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу чыккан күндөн тартып он күндүк мөөнөттөн кечиктирилбестен сыйлангандарга салтанаттуу кырдаалда тапшырылат.
 6. “Ардак грамота менен сыйланган инсандарды кайталап сунуштоо 5 жылдан кем эмес мөөнөттө сыйлоого кайрадан сунуш киргизсе болот”.
 7. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат менен сыйлангандардын эсебин алуу жана каттоо негизинде Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын уюштуруу-инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмү тарабынан жүргүзүлөт.
 8. Ардак грамотанын сүрөттөмөлөрү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен бекитилет.

 

 1. Ардак грамотаны жана Ыраазычылык катты

сактоонун тартиби

 

 1. Ардак грамотага жана Ыраазычылык катка татыктуу болгон адамдар ал сыйлыктарды сактоону камсыз кылууга тийиш. Сыйлыктар, ошондой эле анын документтери жоголуп кеткен учурда сыйлангандар сыйлыкка болгон өз укуктарын сактап калат.
 2. Ардак грамота же болбосо Ыраазычылык кат жоголуп кеткен учурда, сыйланган адамдын же болбосо анын жакын туугандарынын (сыйланган адам каза болуп калган учурда, кайрылууга мүмкүнчүлүгү болбосо), сыйланган адамды сунуш кылган мекеме-уюмдардын өтүнүчтөрү боюнча атайын комиссиянын чечими менен тийиштүү документтердин дубликаттары берилет.
 3. Ардак грамота жана Ыраазычылык кат менен сыйланган адамдын документтери сыйланган адам каза болгондон кийин пайдалануу укугусуз анын үй-бүлөсүндө калтырылат. Өлгөн адамдын мураскорлорунун макулдугу менен анын сыйлыктары музейлерге берилиши мүмкүн.
 4. Кыргыз Республикасынан кетип жаткан Кыргыз Республикасынын граждандары, чет өлкөлүк граждандар жана граждандыгы жок адамдар өзүнө таандык сыйлыктарды алып кетүүгө укуктуу.
 5. Ардак грамотаны жана Ыраазычылык катты мыйзамсыз жасап алган, пайдаланган жагдайлар мыйзамдарга ылайык жоопкерчилик алып келет.

 

 1. Ардак грамотанын сүрөттөмөсү

 

 1. Ардак грамота атайын заказ менен типографияда кызыл папка түрүндө жазалат. Ардак грамотанын ачылып турган калыбындагы форматы 412х295 мм түзөт.
 2. Ардак грамотанын сыртында Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби жана алтын түстүү жазуулар менен Ардак грамота деген жазуу басылат.
 3. Ардак грамотанын ичи өзүнчө жогорку сапаттагы кагаздарынын даярдалат.
 4. Ардак грамотанын ички оң жак бетинде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби, анын астында Ардак грамота деген жазуу, сыйлоо жөнүндөгү чечимдин тексти, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн кызматынын аталышы, аты жөнү жазылып, ыйгарым укуктуу кызмат адамынын колу коюлуп, мөөр менен күбөлөндүрүлөт. Ардак грамотанын ылдыйкы бөлүгүндө Ардак грамотанын катар номери жана айы, күнү, жылы жазылат.

Ардак грамотанын ички бети компьютерде түстүү форматта басылат.

Ыраазычылык каттын сүрөттөмөсү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, орун басарларынын, аппарат жетекчисинин жана атайын комиссиянын мүчөлөрүнүн сунушу менен өзгөртүлүп туруусу мүмкүн.

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу

өкүлүнүн аппарат жетекчиси                                                                Ж.Дюшеев

 

 

Достор менен бөлүшүү:
Яндекс.Метрика