Уюштуруу – инспектордук иштер жана контролдоо бөлүмү

Бөлүмдүн кызматкерлери

1 Бөлүм башчы Сатаров Н.
2 Башкы адис Токталиев Г.
3 Башкы адис Омуралиев Б.К.
4 Башкы адис Орозказиева А.
5 Жетектөөчү адис Омүралиев Б.С.

 

Comments are closed