Кыргыз Республикасынын Сапат боюнча сыйлыгын ыйгаруу Кеңешинин 2020-жылга жарыялаган СЫНАГЫН ШАРТТАРЫ

«САПАТ ЖАНА КООПСУЗДУК: жашоонун жогорку стандарттарына карай жол!»

 

Кыргыз Республикасынын Сапат боюнча сыйлыгын ыйгаруу Кеңеши 2020-жылга Кыргыз Республикасынын Сапат боюнча сыйлыгын издеп табуу

СЫНАГЫН ЖАРЫЯЛАЙТ

 Кыргыз Республикасынын Сапат боюнча сыйлыгы, уюмдарга, ишканаларга көргөзгөн кызматтарынын сапатын камсыз кылууда, алардын коопсуздугун камсыздоодо жана ошондой эле керектөөчүлөрдүн талаптарын канааттандырууда, сапат менеджментинин жогорку натыйжалуу тутумдарын жана ыкмаларын жайылтуудагы жетишкендиги үчүн сынак өткөрүү негизинде ыйгарылат.

СЫНАКТЫН ШАРТТАРЫ:

1.2020-жылы сынакка:

а)эт жана эт азыктарын өндүрүү боюнча ишканалардын арасында

б)жаңы иновациялык технологияларды өндүрүшкө киргизген илимий-изилдөө мекемелер

в)үрөнчүлүк чарбалары

г)асыл тукум мал чарбалары

2.Юридикалык жана жеке жактар (субъекттер) менчик түрүно карабастан Сапат сыйлыгынын сынагына катыша алышат.

3.Сынакка катышу өз ыктыяры менен жүргүзүлөт. Сынакка катышууну каалаган субъекттер, Техникалык катчылыкка белгиленген үлгүдө арыз беришет.

4.Арыздарды кабыл алуу 2020-жылдын 1-июнуна чейин, ал эми катышуучу-уюмдардын өзүн өзү баалоо боюнча отчет-материалдарын кабыл алуу 2020-жылдын 1-июлуна чейин жүргүзүлөт.

5.Сыйлыктын лауреаттарын аныктоо – сынак түрүндө (мелдеш түрүндө), талапкерлердин эксперттик упайлык баалоо жүргүзүлөт.

6.Сынакка активдүү катышкандыгы жана кызмат көргөзүү тармагында маанилүү жыйынтыктарга жетишкендиги үчүн, сынактын лауреаттары жана дипломанттары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн дипломдору жана белгиленген үлгүдөгү байгелери менен сыйланышат.

7.Сынактын женүүчүлөрү – лауреаттар жана дипломанттар 3 жыл бою өздөрүнүн маалыматтык жана жарнамалык материалдарында сыйлык ыйгарылган жылын көрсөтүп,  «Сапат» Сыйлыгынын эмблемасын колдону укугуна ээ болушат.

8.Кыргыз Республикасынын 2020-жыл үчүн Сапат боюнча сыйлыгын издеп табуу сынагынын бардык суроолор боюнча КРнын Сапат боюнча сыйлыгын ыйгаруу боюнча Кеңешинин Техникалык катчылыгы – КРнын ЭМне караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборуна төмөнкү дарек боюнча кайрылууга болот:

740040,  Бишкек ш., Панфилов көч. 197, СМБ, 313-иш бөлмө,

Тел. +996 312 66-22-81, +996 312 66-14-56  Факсы +996 312 66-13-67,

e-mail: nism@nism.gov.kg

Leave a Reply