Аманбай Кайыпов айымдарды куттуктады

Бүгүн, 6-мартта облус башчысы Аманбай Кайыпов 8-март “Эл аралык айымдар күнү” менен облустагы иши аркылуу айырмаланган  жана мыкты балдарды тарбиялап өстүргөн апаларды, эже-карындаштарды куттуктады.

Куттуктоодо мындайча айтылат:

Урматтуу апалар, эже-карындаштар!

Жаз мезгилинин алгачкы күндөрүн коштоп кирип келген 8-март – Аялдардын эл аралык күнү менен чын дилимден куттуктайм!Асылзаада айымдар күн сайын даңазаланууга татыктуу. Анткени, күн сымал чачыраган ар бир нуру айланасын мээримге бөлөп, адамзаттын жашоосун улап келет. Эненин эбегейсиз күчү, көтөрүмдүлүгү, боорукерлиги кыргыздын элдик оозэки чыгармаларында дагы кеңири баяндалып, маданий казына нечендеген кылымдарды басып өттү. Баарын чыдап көтөргөн Жер эне, адамзаттын тукумун сактаган Бугу эне, же ден-соолуктун сакчысы Умай эне образдары аркылуу аялзатынын өзгөчө ыйык жан экени сүрөттөлгөн. 

«Кылымда кыздын аты улук, кыргызда кыздын чачы улук» деп айтылат элибизде. Кыргыздар аялзатына аяр мамиле жасап, урматтоо менен жашообуздагы өзгөчө ордун белгилеп келебиз. Себеби, бизде намыс, маданий баалуулуктар, таалим-тарбия эне сүтү менен каныбызга сиңип, улут катары сакталып турабыз.

Бүгүнкү күнү аялзатынын орду коомчулукта бийик жана зор күчкө ээ. Ар бир тармакта жарыша иштеп, кесипкөйлүүлүгү менен социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрдү жогорулатууга салымдары чоң. Жооптуу иши менен бирге жашоонун жыргалы менен кыйынчылыгын татып, үй-бүлөнүн коломтосун өчүрбөй сактап келет.

Үйдүн куту, жарыгы жана берекеси болгон аялзатына таазим! Ар бириңиздерге бекем ден-соолук, узун өмүр тилейм. Алган багытыңыздардан бакыт таап, бакубат турмушта жашаңыздар!

Майрамыңыздар менен!

Leave a Reply